ทำความรู้จักกับสารทำความเย็น R32 กันเถอะ

บทความเมื่อวันที่ 1/04/2561 | 17:05

สารทำความเย็น R32 คือ สารทำความเย็น หรือน้ำยาแอร์ เจเนอเรชันใหม่ ที่ผลิตขึ้นเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อลด การปล่อยสาร CFC ที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ตามนโยบายของกรมโรงงาน อุตสาหกรรมที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้สาร R22 แบบขั้นบันไดจนกระทั่ง เป็นศูนย์ในปี 2573 ตามที่ไทยได้ลงนามสนธิสัญญาตามพิธีสารมอนทรีออล ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกใช้สารดังกล่าว ซึ่งสารทำความเย็น R32 นี้ ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยกว่าสารทำความเย็นปัจจุบัน R410A ถึง 3 เท่า และยังให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นมากกว่า R22 ถึง 60%

ข้อดีของการใช้สารทำความเย็น R3
  • มีค่า GWP ( Global Warming Potential) ที่ต่ำกว่า R410A
  • R32 ใช้สารทำความเย็นน้อยกว่ารุ่นเดียวกัน
  • ประหยัดพลังงานได้มากกว่า
  • จุดเดือดน้ำยาของ R32 ต่ำสุด ทำให้คอมเพลสเซอร์ทำงานเบาสุด ส่งผลให้ได้ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็นดีกว่า และเย็นเร็วกว่า R410A และ R22
  • ราคาสารทำความเย็น ของ R32 ถูกกว่า R410 A
ข้อเสียของการใช้สารทำความเย็น R32

สารทำความเย็น R32 ติดไฟได้เล็กน้อยต่างจากสารทำความเย็นชนิดอื่นซึ่ง ไม่มีคุณสมบัติในการติดไฟ แต่การที่สารทำความเย็น R32 จะติดไฟได้นั้นจะต้อง มีความเข้มข้นของตัวน้ำยาอยู่พอสมควรหากใช้น้ำยาในปริมาณที่น้อย ก็จะติดไฟน้อย เบื้องต้นจึงได้เริ่มใช้สารทำความเย็น R32 กับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดต่ำกว่า 24,000 BTU ก่อน

เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้มีการรณรงค์เรื่องการลดภาวะโลกร้อน จึงมีแนวโน้มสูงที่โลกจะมีการเปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็น R32 เพราะสารทำความเย็น R32 จะช่วยลดความร้อนที่จะถูกปล่อยออกมาสู่บรรยากาศได้ดีกว่าสารทำความเย็นชนิดอื่นๆ ทำให้อัตราความร้อนที่จะทำให้โลกร้อนนั้นมีน้อยกว่าสารทำความเย็นชนิดอื่นๆด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะหากการเปลี่ยนแปลงจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนของเราได้


ที่มา: http://www.fixzy.net/1003654/th