COMMERCIAL AIR CONDITIONER
เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ (Commercial Air Conditioner) เป็นเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่

ประเภทเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย

  • เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานรุ่น Cassette Type
  • เครื่องปรับอากาศแบบแขวน หรือตั้งพื้นรุ่น Ceiling & Floor