แจ้งซ่อม / เคลมผลิตภัณฑ์มาเวล

มาเวลขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านสามารถแจ้งซ่อม แจ้งเคลมผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์มาเวล โดยท่านสามารถดูข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาเวล ที่นี่ หรือแจ้งขอรับบริการแจ้งซ่อม เคลมประกันผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้

แจ้งขอรับบริการแจ้งซ่อม แจ้งเคลมผลิตภัณฑ์มาเวล

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

ข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
แจ้งขอรับบริการ