RESIDENTIAL AIR CONDITIONER
เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย

เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย (Residential Air Conditioner) เหมาะสำหรับใช้ตามบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงานขนาดเล็ก หรือพื้นที่ขนาดเล็ก

ประเภทเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยมาเวล ประกอบด้วย

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type)

  • เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง รุ่น Fix Speed
  • เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง รุ่น Inverter