ข้อมูลการรับประกัน

มาเวลรับประกันชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศมาเวล โดยแบ่งเป็น การรับประกัน 1 ปี, 5 ปี, และ 10 ปี มีรายละเอียดการรับประกันดังนี้

ข้อมูลการรับประกัน
Indoor Unit

- รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี

- เปลี่ยน Indoor เครื่องใหม่ได้ กรณีที่แผงคอยล์เย็นรั่วเท่านั้น

- การรั่วซึมที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถใช้สิทธิการรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้

Outdoor Unit

- รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 1 ปี

- สามารถเปลี่ยน Outdoor เครื่องใหม่ได้ กรณีที่แผงคอยล์ร้อนรั่ว หรือ คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่เป็นปกติเท่านั้น

- การรั่วซึมที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถใช้สิทธิการรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้

Indoor Unit

- รับประกันแผงคอยล์เย็น (Evaporator Coil) นาน 5 ปี

- สามารถเปลี่ยนแผงคอยล์เย็นได้ กรณีที่แผงคอยล์เย็นรั่วเท่านั้น

Outdoor Unit

- รับประกันแผงคอยล์ร้อน (Condenser Coil) นาน 5 ปี

- สามารถเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนได้ กรณีที่แผงคอยล์ร้อนรั่วเท่านั้น

Indoor Unit
รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า นาน 5 ปี
Outdoor Unit
รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า นาน 5 ปี
Outdoor Unit
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (Compressor) นาน 10 ปี